Орон сууцтай холбоотой маргааныг ямар байгууллагаар шийдвэрлэвэл зохистой вэ ?

Орон сууцтай холбоотой маргааныг ямар байгууллагаар шийдвэрлэвэл зохистой вэ ?

Сүүлийн жилүүдэд иргэн барилгын компани хоёрын дунд гарч буй маргааний гол хүчин зүйл бол иргэд орон сууц захиалж, худалдан авахдаа хуулиа сайн судлаагүйгээс болж барилгын компаниудад ашиглуулж хохирол амсдаг.

Энэ ч үүднээс барилга.мн сайт орон сууц худалдан авч буй иргэдэд зориулж хуулийн талаар зөвөлгөө мэдээлэл шат дарааллаар нь хүргэж байгаа билээ. Хамгийн түгээмэл гардаг маргаан бол компани гэрээнд заасан хугацаанд байраа ашиглалтад оруулж чадахгүй бол та баримтаа ашиглан хугацаа хэтэрсэн хоног бүрээр дээрх төлбөрийн хүүг бодуулж авах эрхтэй. Түүнчлэн, мөнгөө дансаар шилжүүлэх нь хамгийн оновчтой арга. Ядаж танд мөнгө төлсөн баримт үлдэнэ. Дараагийнх нь гэрээг нотариатаар баталгаажуулах хэрэгтэй. Энэ нь таны байгуулсан гэрээ хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө гэдгийг баталгаажуулж байгаа юм. Зарим компанийн захиалагчтай байгуулсан гэрээг нотариатаар баталгаажуулаагүйгээс болж хүчин төгөлдөр бус хэмээн үзэх тохиолдол гардаг аж. Энэ үед захиалагч хохирч үлддэг байна. Хамгийн сүүлийн анхаарах ёстой зүйл нь маргаан гарсан тохиолдолд асуудлыг ямар байгууллагаар шийдвэрлэхээ тохирох явдал юм.

Ихэнх компани маргааныг улсын шүүхээр шийдвэрлэх талаар заадаг. Тэгвэл арбитраар шийдвэрлүүлэх нь хэд хэдэн давуу талтай аж. Юуны өмнө арбитраар маргааныг шийдвэрлэхэд зургаан сар зарцуулна. Шүүхээр шийдвэрлэвэл гурван жил шаардлагатай. Мөн арбитрийн шийдвэр эцсийн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, нөгөө тал давж заалдах эрхгүй гэсэн үг. Тэгвэл шүүх гурван жил хэлэлцээд шийдвэр гаргасны дараа нөгөө тал дахин давж заалдах эрхтэй юм. Ингээд бодохоор маргааныг шийдвэрлэхэд зургаа хүртэл жил зарцуулагдана. Түүний оронд арбитр нь хамгийн хялбар шуурхай байх бололцоотой. Гэхдээ иргэд арбитр мөнгөтэй, танил талтай хэсэгт үйлчлээд шийдвэр гаргачих вий хэмээн эмээдэг юм билээ. Энэ нь арбитрийн нэр хүнд, итгэл хүлээх чадвар ямар түвшинд байгааг харуулна.

Эх сурвалж: Барилга.мн